Loại phòng
Giá:  600000VNĐ
Standard double
Giường: 1 giường
Số người:
Giá:  700000VNĐ
Standard twin
Giường: 2 giường
Số người:
Giá:  800000VNĐ
Superior twin
Giường: 2 giường
Số người:
Giá:  900000VNĐ
Superior triple
Giường: 3 giường
Số người:
Giá:  900000VNĐ
Deluxe
Giường: 2 giường
Số người:
Giá:  1500000VNĐ
Suite
Giường: 1 giường
Số người: