Tất cả phòng Khách sạn

Find the room for your unforgettable stay

Suite (VIP)

Thông tin phòng:

Giá phòng: 1,600,000 / đêm

Chi tiết


Deluxe Double

Thông tin phòng:

Giá phòng: 550,000 / đêm

Chi tiết


Deluxe Twin

Thông tin phòng:

Giá phòng: 600,000 / đêm

Chi tiết