Trường BHXH – Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2016 tại Đà Nẵng
Trường BHXH – Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2016 tại Đà Nẵng

Trường BHXH – Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2016 tại Đà Nẵng
Từ ngày 04/05 đến ngày 09/5/2016, Tại  Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH đã tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho viên chức là các giám đốc BHXH cấp huyện hiện công tác tại BHXH 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với số lượng 203 học viên.

Thực hiện Quyết định 437/QĐ-BHXH ngày 27/3/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn  nghiệp vụ năm 2015 đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Trưởng Đào tạo nghiệp vụ BHXH tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Tham dự khai giảng và giảng dạy lớp học có đồng chí Trần Quang Lâm, Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, các Giáo sư, Tiến sỹ của Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và giảng viên của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH.

IMG_2122
BHXH001 BHXH006 BHXH011 BHXH012

Leave a Reply