Danh Sách Các Loại Phòng

STANDARD DOB

15m2 | 1 giường | 2 Người
600.000 đ

STANDARD TWIN

15m2 | 2 giường | 2 Người
700.000 đ

SUP TWIN

15m2 | 2 giường | 2 Người
750.000 đ

SUP TRIPLE

20m2 | 3 giường | 3 Người
900.000 đ

DELUXE

15m2 | 2 giường | 2 Người
900.000 đ

SUITE

30m2 | 1 giường | 2 Người
1.500.000 đ
Ngôn Ngữ (language)