Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng cho phó trưởng phòng thuộc bhxh các tỉnh, tp đợt III/2016
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng cho phó trưởng phòng thuộc bhxh các tỉnh, tp đợt III/2016

Từ ngày 30/6 đến ngày 4/7/2016, Tại Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng cho phó trưởng phòng thuộc bhxh các tỉnh, tp đợt III/2016 hiện công tác tại BHXH 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với số lượng 205 học viên.

Thực hiện Quyết định 437/QĐ-BHXH ngày 27/3/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2015 đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Trưởng Đào tạo nghiệp vụ BHXH tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Tham dự khai giảng và giảng dạy lớp học có đồng chí Trần Quang Lâm, Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, đ/c Nguyễn Thị Bích Hằng – Phó Hiệu trưởng trường và các Giáo sư, Tiến sỹ của Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và giảng viên của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH.

13533254_634169163402092_7044433929920252134_n 13529220_634169156735426_749207991799288235_n

Leave a Reply