Categories
Khai mạc Lớp tập huấn Trọng tài, Giám sát, ĐPV, CBTT mùa giải 2016

Chiều nay, 14/2/2016 tại khách sạn Công đoàn Thanh Bình – Đà Nẵng, Chương trình tập huấn Giám sát, Trọng tài, Điều phối viên, Cán bộ Truyền thông các Giải BĐCN QG năm 2016 chính thức được khai mạc. Chương trình nằm trong kế hoạch thường niên của Công ty VPF, được tổ chức trước khi khai mạc mùa giải, nhằm chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt trong công tác quản lý, tổ chức, điều hành mùa giải mới, được phối hợp thực hiện bởi Công ty VPF và các phòng ban chức năng của LĐBĐVN. Chương trình tập huấn đầu mùa giải năm nay diễn ra từ ngày 14 – 18/2/2016 và tiếp tục được tổ chức tại Đà Nẵng. Nội dung của Chương trình tập huấn được xây dựng với 2 nhóm đối tượng riêng: Nhóm 1 gồm Trọng tài, Trợ lý Trọng tài, Giám sát Trọng tài với các nội dung liên quan đến việc kiểm tra thể lực, kiểm tra lý thuyết; Luật bóng đá; Thảo luận, rút kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống trên sân… Nhóm 2 gồm Giám sát trận đấu, Cán bộ Truyền thông, Điều phối viên với các […]

Comments: 0